Arianne Beeftink

  • Klinisch psycholoog
  • Telefoon:088 020 1277
  • Werkzaam bij vestiging(en):
  • Mijn naam is Arianne Beeftink. Ik heb in Groningen klinische psychologie gestudeerd en heb vervolgens de postdoctorale beroepsopleiding tot klinisch psycholoog gedaan. Hierbij werkte ik de eerste 4 jaar in een algemeen ziekenhuis. Daarna heb ik 6 jaar in Gouda gewerkt bij wat eerst de RIAGG was. In mijn werk vind ik het belangrijk aan te sluiten bij de hulpvraag waarmee iemand komt. Ik ben cognitief gedragstherapeut en richt me in de behandeling voornamelijk op het hier-en-nu. De visie van waaruit ik werk is dat zowel aanleg als (jeugd)ervaringen en/of opvoeding maken dat je op een bepaalde manier in het leven staat. Door te leren anders te denken (cognities om te buigen) en je anders te gedragen kan je negatieve cirkels doorbreken en je beter voelen of beter met bepaalde klachten/situaties omgaan. Angstklachten en stemmingsklachten zijn vaak goed te behandelen op deze wijze, maar ook bijvoorbeeld bij eetproblemen of (psycho)somatische klachten kan deze behandeling goed passen.